KontaktiLietošanas-NosacījumiKonfidencialittes PolitikaSīkdatnes PolitikaKontakti

Lietošanas Nosacījumi

HomeLietošanas Nosacījumi
 

Laipni lūdzam Pfizer mājas lapā! Šajā mājas lapā esošā informācija ir paredzēta tikai vispārīgai informācijai, un izglītības mērķiem. Pirms pieslēgšanās un šīs mājas lapas lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un pārskatiet šos Lietošanas noteikumus. Pieslēdzoties vai izmantojot šo mājas lapu, Jūs atzīstat, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis Lietošanas nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat lietošanas nosacījumiem, jūs nedrīkstat pieslēgties vai lietot šo mājas lapu

 

 1. Mājas lapas lietošana. Šajā mājas lapā esošā informācija ir paredzēta tikai vispārīgai informācijai, un izglītības mērķiem. Dažas sadaļas, kas atrodas šajā mājas lapā, ir paredzētas atsevišķai auditorijas daļai, tostarp Pfizer darbiniekiem, klientiem un akcionāriem, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem un sabiedrībai. Ja jūs pieslēdzaties un izmantojat mājas lapā ietverto informāciju, uz jums attiecas šie Līguma lietošanas nosacījumi. Pieslēdzoties un, izmantojot šo mājas lapu, jūs bez ierobežojumiem piekrītat lietošanas nosacījumiem.

 2. Saturs. Pfizer centīsies darīt visu, lai šajā mājas lapā iekļautu precīzu un atjauninātu jaunāko informāciju, bet nedod jebkādas garantijas vai jebkāda veida apliecinājumu, ka tā ir precīza, aktuāla vai pilnīga. Jūs piekrītat, ka pieslēgšanās un šīs majas lapas lietošana un tās satura izmantošana ir jūsu atbildība. Pfizer nesniedz jebkādas garantijas, tiešas vai netiešas, tostarp garantijas par pārdošanas piemērotību vai piemērotību noteiktam mērķim. Ne Pfizer, ne jebkura puse, kas iesaistīta šīs mājas lapas veidošanā, producēšanā vai uzturēšanā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, tostarp, bez ierobežojuma, tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem vai soda, kas rodas no pieslēgšanās mājas lapai, tās izmantošanas vai nespējas lietot šo mājas lapu, vai iespējamām kļūdām vai nepilnībām, tās saturā. Šie ierobežojumi ietver bojājumus, vai jebkādus vīrusus, kas ietekmē Jūsu datortehniku.

 3. Kompensācija. Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un aizsargāt Pfizer, tā darbiniekus, vadību, pārstāvjus, piegādātājus un trešās puses partnerus pret visiem zaudējumiem, izdevumiem, bojājumiem un izmaksām, tostarp saprātīgus advokātu honorārus, kas rodas jebkādu šo noteikumu pārkāpumu dēļ.

 4. Trešo pušu tīmekļa vietnes un saites. Šajā tīmekļa vietnē var būt iekļautas trešo pušu saites vai atsauces uz citām trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras nav Pfizer kontrolē. Šīs saites ir paredzētas tikai jūsu ērtībām. Tāpat šai tīmekļa vietnei var piekļūt no trešo pušu saites, kuras nav Pfizer kontrolē. Pfizer neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz satura precizitāti, aktualitāti, vai jebkādu informācijas pilnīgumu, kas atrodas šajās tīmekļa vietnēs, un nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumu vai kaitējumu, kas izriet no šī satura vai informācijas. Jebkuru trešo pušu saišu iekļaušana neapliecina, ka to apstiprina vai iesaka Pfizer.

 5. Medicīniskā informācija. Šī mājas lapa satur vispārīgu informāciju, kas attiecas uz dažādiem veselības traucējumiem un to ārstēšanu. Šī informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un to nedrīkst uzskatīt par ārsta vai veselības aprūpes speciālista konsultācijas aizstājēju. Šo informāciju pacienti nedrīkst lietot dažādu veselības problēmu vai slimību diagnosticēšanai. Pacientiem, vienmēr jākonsultējās ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu, ja nepieciešama medicīniska konsultācija vai informācija par diagnozi un ārstēšanu.

 6. Informācija, kas nav konfidenciāla. Jebkurš paziņojums vai cits materiāls, ko jūs nosūtat mums uz Pfizer mājaslapu, izmantojot internetu vai e-pastu, piemēram, jautājumi, komentāri, ierosinājumi tiks uzskatīta par nekonfidenciālu un Pfizer nav nekādu saistību attiecībā uz šo informāciju. Pfizer var brīvi izmantot jebkādas idejas, koncepcijas vai tehniskos padomus, kas ietverta šādos paziņojumos, tostarp, bet ne tikai, produktu attīstīšanā, ražošanas un tirdzniecības procesos.

 7. Preču zīmes. Visi produktu nosaukumi, kas parādās lielā drukā vai preču zīmes simboli, ir Pfizer, tās filiāļu, saistīto uzņēmumu vai tās licences devēja vai kopuzņēmuma partneru preču zīmes, ja vien nav norādīts citādi. Neatļauta šo preču zīmju vai jebkuru citu materiālu lietošana, ir stingri aizliegta un var būt pretrunā ar likumu par autortiesībām un blakustiesībām, likumu par neslavas celšanu, privātuma nosacījumiem un publicitāti, un komunikāciju noteikumiem un statūtiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pfizer aktīvi un stingri īsteno savas intelektuālā īpašuma tiesības, ko pilnā mērā nosaka likumi.

 8. Autortiesības. Visa informācija šajā mājas lapā ir aizsargāta ar autortiesībām. Autortiesības © 2002-2015 Pfizer Inc. Pfizer mājas lapas saturu nedrīkst kopēt, izņemot dažas nekomerciālas atsauces ar visām autortiesībām, saglabājot citas īpašumtiesības un pēc tam nedrīkst pārkopēt, reproducēt vai kā citādi izplatīt. Ja nav skaidri norādīts iepriekš, jūs nedrīkstat kopēt, izmantot , lejuplādēt, izplatīt, pārveidot no jauna, reproducēt, pārpublicēt vai pārsūtīt jebkuru informāciju, tekstu vai dokumentu, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē vai jebkuru tās daļu elektroniskā vidē vai papīra formātā, kā arī radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz šiem attēliem, tekstu vai dokumentu, bez rakstiskas Pfizer piekrišanas.

 9. Spēkā neesošs. Šī tīmekļa vietne un tās saturs ir paredzēts, lai veiktu normatīvo aktu izpildi Latvijas Republikā. Lai gan informāciju par šo tīmekļa vietni, ir pieejama lietotājiem ārpus Latvijas Republikas, informāciju attiecībā uz Pfizer produktiem ir paredzēta lietošanai tikai rezidentiem Latvijas Republikā. Citās valstīs var būt atšķirīgi likumi, normatīvās prasības un medicīniskā prakse. Šī vietne ir saistīta ar citām Pfizer radītajām vietnēm dažādās darbības nodaļās un filiālēs, no kurām dažas ir ārpus Latvijas Republikas. Šīs vietnes var saturēt informāciju, kas ir piemērota tikai šai konkrētajai izcelsmes valstij. Pfizer patur tiesības ierobežot produktu vai pakalpojumu pieejamību jebkurai personai, ģeogrāfiskā reģionā vai jurisdikcijā un / vai ierobežot produktu daudzumu vai jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. Jebkāds produktu vai pakalpojumu piedāvājums, kas norādīts šajā mājaslapā ir spēkā neesošs.

 10. Noteicošie likumi. Šos līguma lietošanas noteikumus un mājas lapas lietošanu regulē Latvijas Republikas likumdošana, neņemot vērā tās starptautiskos privāttiesību noteikumus. Jebkuras juridiskās pretenzijas vai procedūras, kas saistās ar tīmekļa vietnes lietošanu risina tikai kompetentas Latvijas tiesas jurisdikcija.

 11. Dažādi. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiek uzskatīta par nodalāmu, un tā neietekmē atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Pfizer patur tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem mainīt vai izdzēst materiālus no šīs mājas mājas lapas.

PartneriPar MumsAtbildība Ziņojums Lietošanas-Nosacījumi Konfidencialittes PolitikaSīkdatnes PolitikaKontakti Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā
Matrožu iela 15a,
Rīga, LV-1048, Latvija
utortiesības © 2002-2021 Pfizer Inc. Visas tiesības paturētas.