Skip directly to content

Esiet sveicināti Pfizer Latvija

Esiet sveicināti Pfizer Latvija!

Mēs strādājam kopā, lai uzlabotu veselību cilvēkiem visā pasaulē ®

Par Pfizer

Laba veselība ir svarīga mums visiem, un noturīgu risinājumu meklēšana šīs pasaules neatliekamajām veselības aprūpes problēmām nevar gaidīt. Tieši tāpēc mēs, uzņēmums Pfizer, esam apņēmušies apvienot zinātni un mūsu globālos resursus, lai uzlabotu veselību un labklājību katrā dzīves posmā. Mēs tiecamies nodrošināt drošu un efektīvu zāļu pieejamību un ar to saistīto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams.

Mums ir vadošais produktu klāsts plaša spektra terapeitiskajās jomās un zāles, dažādu slimību ārstēšanai un profilaksei; kā arī mums ir nozares vadošo daudzsološu jauno produktu ieviešanas plāns, kuri iespējams varētu palīdzēt dažu šobrīd aizvien aktuālāku slimību gadījumos, kā, piemēram, Alcheimera slimība un vēzis.

Lai nodrošinātu savu saistību izpildīšanu pret pacientiem, klientiem un akcionāriem, kuri uz mums paļaujas, mēs tiecamies uzlabot savu uzņēmējdarbības veidu; visu, ko darām, veicam atklāti; uzklausot visu iesaistīto cilvēku viedokļus, kas pieņem veselības aprūpes lēmumus. Sadarbojoties ar ikvienu; sākot no no pacientiem līdz pat veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, valdības veselības aprūpes organizācijām pasaulē un nevalstiskajām organizācijām, mūsu mērķis ir nodrošināt, ka cilvēkiem visur ir pieejamas inovatīvas ārstēšanas un kvalitatīvas veselības aprūpes iespējas.

Korporatīvais pārskats

Uzņēmumā Pfizer mēs apvienojam zinātni un mūsu globālos resursus, lai nodrošinātu cilvēkiem ārstēšanās iespējas, kas pagarina un ievērojami uzlabo dzīvi. Veselības aprūpes produktu izveides un ražošanas procesā mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitātes, drošības un ieguvumu vērtības standartus. Mūsu globālais produktu klāsts ietver zāles un vakcīnas, kā arī daudzus pasaulē zināmus veselības aprūpes patēriņa produktus. Katru dienu, uzņēmuma Pfizer kolēģi strādā gan attīstītajos, gan jaunattīstības tirgos, lai veicinātu veselību, profilaksi, ārstēšanu un izveseļošanos no biedējošām slimībām. Uzņemoties atbildību, kā viens no pasaules vadošajiem inovatīvajiem biofarmācijas uzņēmumiem, mēs sadarbojamies ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, valdībām un vietējām sabiedriskajām organizācijām, lai visā pasaulē veicinātu un palielinātu uzticamas veselības aprūpes pieejamību. Jau vairāk nekā 150 gadus, uzņēmums Pfizer strādā, lai mainītu mūsu dzīvi uz labāku.

Korporatīvā atbildība

Uzņēmumā Pfizer mēs uzskatām, ka varam īstenot misiju, kas uzlabotu veselību cilvēkiem visā pasaulē, un radītu pastāvīgas vērtības visiem, kuri ietekmē un kurus ietekmē mūsu bizness, tikai tad, ja savas darbības centrā saglabājam mūsu pamatvērtības.

Piemēram, mēs esam apņēmušies uzturēt augstākos ētikas standartus visā mūsu darbībā, no pētniecības un attīstības procesiem līdz pārdošanai un mārketingam. Mēs tiecamies veidot savas darbavietas tā, lai veicinātu dažādību un ikviens kolēģis tiktu iekļauts kolektīvā, saglabājot uz klientu orientētu biznesa pieeju, sniedzot ieguldījumu sabiedrībai, kurā mēs strādājam un dzīvojam. Mēs cenšamies īstenot nepārtrauktu progresu inovācijā, pārdomāti ieguldot resursus un sadarbojoties ar partneriem visā pasaulē.

Pfizer Latvijā

Pfizer Latvijā darbojas kopš 1997. gada. Latvijas filiālē šobrīd strādā vairāk nekā 15 darbinieku. Pfizer birojs atrodas Rīgā, un mūsu medicīnas pārstāvji strādā visā valsts teritorijā.

Uzņēmumam Latvijā ir divas uzņēmējdarbības nodaļas, no kurām katra strādā dažādās medicīnas jomās: šīs biznesa vienības ir 1) Pfizer Inovatīvo farmācijas produktu nodaļa (PIH), kas sevī ietver Internās medicīnas nodaļu, Iekaisumu un imunoloģijas nodaļu, Onkoloģijas un Vakcīnu nodaļu un 2) Pfizer Vispārējo farmācijas produktu nodaļa (PEH).

Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija un asociācijas (EFPIA) atklātības kodekss

Mēs regulāri sadarbojamies ar veselības aprūpes speciālistiem (VAP) un veselības aprūpes organizācijām (VAO), kuras sniedz mums konsultācijas dažādos jautājumos, piemēram, par medikamentu izveidi un pilnveidošanu, zāļu lomu pacientu ārstēšanas procesā; veselības ekonomikā un klīniskās prakses labākajos piemēros.  Šī sadarbība ir būtiska, lai iegūtu reālās dzīves informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ārstēšanas iespējas, kas uzlabotu pacienta veselību un apmainītos ar informāciju, kas varētu būt nozīmīga klīnisko lēmumu pieņemšanā.

Mēs vēlamies, lai cilvēki zina, un saprot, ko mēs darām, un kā mēs to darām. Mēs esam apņēmušies nodrošināt atklātību par saviem biznesa darbības procesiem un sadarbību  ar veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām.  Vienkāršā un atklātā veidā sniedzot informāciju par šo sadarbību, mēs ceram palīdzēt izskaidrot būtiskās vērtības, ko šī sadarbība sniedz pacientu ārstēšanai.

Mēs uzskatām, ka atklātība ir būtiska, lai veidotu un saglabātu uzticību mums un mūsu ražotajām zālēm un mēs ļoti atbalstām darbu, ko veic Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija (EFPIA), pārredzamības veicināšanā visā farmācijas nozarē.

EFPIA Atklātības kodekss paredz kopīgu datu bāzi ziņojumiem visā Eiropā attiecībā uz vērtībām.  Lai iegūtu vairāk informācijas par šo kodeksu skatīt: http://transparency.efpia.eu vai http://www.siffa.lv/uploads/etika/Kodeksi_2014/Kodeksi_JN/EFPIA_DISCLOSURE_CODE_140919_LV.pdf

Šīs informācijas publicēšana tiek veikta tikai atklātības nolūkos, kā aprakstīts sīkāk Pfizer EEZ Privātuma paziņojumā VAS https://privacycenter.pfizer.com/lv/hcp (apakšpunktā „Paziņojumi par finansiālu un nefinansiālu atbalstu”). Tas nenozīmē vispārēju atļaujas došanu tām personām, kas piekļūst tīmekļa vietnei, lai veiktu jebkādu turpmāku veselības aprūpes speciālistu (VAS) datu apstrādi, piemēram, apvienojot to ar informāciju, kas publicēta citās tīmekļa vietnēs.

Šeit Latvijā informācija par maksājumu atklātību veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām 2017. gadā, ir pieejama mājaslapā www.pfizer.lv:

• 2017. gada ziņojums par pārskaitītajām summām veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām atrodams šeit.
• Metodoloģijas piezīmes 2017. gada ziņojumam atrodamas šeit.
• Pfizer pašsertifikācijas shēma 2017. gadam atrodama šeit.

Šeit Latvijā informācija par maksājumu atklātību veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām 2018. gadā, ir pieejama mājaslapā www.pfizer.lv:

• 2018. gada ziņojums par pārskaitītajām summām veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām atrodams šeit.
• Metodoloģijas piezīmes 2018. gada ziņojumam atrodamas šeit.
• Pfizer pašsertifikācijas shēma 2018. gadam atrodama šeit.

Šeit Latvijā informācija par maksājumu atklātību veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām 2019. gadā, ir pieejama mājaslapā www.pfizer.lv:

• 2019. gada ziņojums par pārskaitītajām summām veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām atrodams šeit.
• Metodoloģijas piezīmes 2019. gada ziņojumam atrodamas šeit.
• Pfizer pašsertifikācijas shēma 2019. gadam atrodama šeit.

Pēdējās izmaiņas: June 2020