• Kontakti

  • Lietošanas nosacījumi

  • Konfidencialittes politika

  • Sīkdatnes politika

HOT TOPIC Placeholder

Izrāvieni, KAS
IZMAINA PACIENTU
DZĪVI

Uzņēmumā Pfizer mēs uzskatām, ka varam īstenot misiju, kas uzlabotu veselību cilvēkiem visā pasaulē, un radītu pastāvīgas vērtības visiem, kuri ietekmē un kurus ietekmē mūsu bizness, tikai tad, ja savas darbības centrā saglabājam mūsu pamatvērtības.
Piemēram, mēs esam apņēmušies uzturēt augstākos ētikas standartus visā mūsu darbībā, no pētniecības un attīstības procesiem līdz pārdošanai un mārketingam. Mēs tiecamies veidot savas darbavietas tā, lai veicinātu dažādību un ikviens kolēģis tiktu iekļauts kolektīvā, saglabājot uz klientu orientētu biznesa pieeju, sniedzot ieguldījumu sabiedrībai, kurā mēs strādājam un dzīvojam. Mēs cenšamies īstenot nepārtrauktu progresu inovācijā, pārdomāti ieguldot resursus un sadarbojoties ar partneriem visā pasaulē.
Mēs vēlamies, lai cilvēki zina, un saprot, ko mēs darām, un kā mēs to darām. Mēs esam apņēmušies nodrošināt atklātību par saviem biznesa darbības procesiem un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām. Vienkāršā un atklātā veidā sniedzot informāciju par šo sadarbību, mēs ceram palīdzēt izskaidrot būtiskās vērtības, ko šī sadarbība sniedz pacientu ārstēšanai.

Mēs uzskatām, ka atklātība ir būtiska, lai veidotu un saglabātu uzticību mums un mūsu ražotajām zālēm un mēs ļoti atbalstām darbu, ko veic Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija (EFPIA), pārredzamības veicināšanā visā farmācijas nozarē.

PAR MUMSATBILDĪBAPARTNERIZIŅOJUMS